Atelier

Atelier fa referència a la meva proposta pedagògica, honrant la sala d’assaig com a lloc d’experimentació i de creació artesanal. Per mi, l’estudi de dansa és com un taller on aprenem, practiquem i millorem la nostra tècnica/artesania i trobem una identitat creativa.

 

A través de la meva observació, actualment, m’he adonat que els nous intèrprets estan canviant la seva relació amb el cos i les motivacions que impulsen el seu moviment. A través de la meva experiència i durant més de 25 anys, he anat acumulant experiències i un ampli coneixement d’artistes com Dominique Mercy, Malou Airaudo i Francesc Bravo, que vull transmetre a les futures generacions de ballarins. Sense aferrar-me a l’aprenentatge adquirit, vull trobar noves maneres de compartir-lo. Desitjo mantenir una connexió entre les tècniques de dansa occidentals del passat, que continuen donant forma a la dansa contemporània avui dia, i el desenvolupament posterior del meu treball com a facilitador de dansa. En definitiva, explorar els meus mètodes pedagògics i coreogràfics per crear un intercanvi mutu.

 

 

Tècnica, composició i investigació del moviment

En la meva metodologia proposo un treball basat en els factors compositius de la dansa, segons el ballarí, el coreògraf i el pedagog Jean Cébron (1927-2019): l’energia, la forma, l’espai i el ritme.

 

El mètode Jooss-Leeder inspira gran part de les meves classes. Respectant les diferents necessitats i circumstàncies del grup, em centro en la respiració, la repetició i les forces direccionals oposades.

Al final de l’entrenament arribem a una seqüència que conté la informació estudiada durant la sessió. Més tard, els exercicis de composició i improvisació obren un diàleg amb cada intèrpret. Busco connectar-los amb la seva expressió personal única i el potencial creatiu de cada un d’ells, més enllà de les seves aptituds físiques.

 

Amb aquestes premisses, es treballarà a través del joc i el plaer a l’estudi detallat del moviment, el gest, l’escriptura, la improvisació i la narrativa corporal. Els ballarins es connectaran amb l’autenticitat, però també es confronten amb la seva autoexigència i desenvoluparan una major consciència dels seus límits, per poder superar-los.

 

Així, a través de pautes i paraules clau, el grup explora una manera de pensar resilient, oberta i autònoma al voltant de la creativitat. Una invitació a l’autosuficiència però també a un procés en col·lectivitat per descobrir, qüestionar i expandir-se.

Workshops
anteriors